รู้จักภาคใต้

posted on 13 Aug 2009 18:14 by patipat-por in Southern

 

ภาคใต้ของประเทศไทย

ปรากฎตามพิกัดภูมิศาสตร์ตั้งแต่

ละติจูดที่ ๑๑ องศา ๕๒ ลิปดา -  ๕ องศา ๗๗ ลิปดาเหนือ

ระหว่างลองจิจูดที่ ๙๘ องศา - ๑๐๒ ลิปดาตะวันออก

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐,๑๘๙ ตารางกิโลเมตร

เริ่มตั้งแต่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ลงไปจนจรดปลายเขตใต้สุดที่ อ.เบตง จ.ยะลา

IMG_4874.jpg

คิดเป็นระยะทาง ๗๕๐ ก.ม.

ลักษณะเป็นคาบสมุทรที่ถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองฝั่ง คือ

ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ทางฝั่งตะวันตก

และอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ ทางฝั่งตะวันออก

ภาคใต้ประกอบด้วยพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ได้แก่

กระบี่ ชุมพร ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี

พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ

เนื้อหาจาก...หนังสือ ภาคใต้ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (เขมิกา หวังสุข)

สถาบันทักษฺณคดีศึกษา จ.สงขลา

 

ที่มาของภาพประกอบ(เรียงตามลำดับ)

www.nat.go.th/tsunami/images/map_south.jpg

http://patumwan.net/tkp_000z.JPG

http://www.captiva-club.com/yabbfiles/Attachments/IMG_4874.jpg

www.pbj.ac.th/web/student_award/img/1.jpg

http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/1240584474.jpg

http://www.openbase.in.th/files/u10/prapayneethai1287.jpg

edit @ 13 Aug 2009 19:18:01 by POR

Comment

Comment:

Tweet